+45 20616380 info@playgroundhr.dk

Motivated Onboarding ©

Hvad kendetegner den bedste oplæring i en ny stilling eller funktion, du selv har modtaget?

Hvad kendetegner den bedste oplæring i en ny stilling eller funktion, du selv har modtaget?

R

Struktureret oplærings- og udviklingsplan?

R

Nærværende og hjælpsomme kolleger?

R

Succeser og arbejdsglæde?

Hvad er gevinsterne ved en motiverende og veltilrettelagt oplæring?

R

Engagement og arbejdsglæde

R

Hurtig effektivitet i stillingen og konsistente resultater

R

Varige ansættelsesforhold

R

Øget sammenhold og samarbejde i teamet

Kan du nikke genkendende til ovenstående svar eller udsagn, er Motivated Onboarding jeres fremtidige oplæringsværktøj.

Konceptet Motivated Onboarding er udviklet af Playground HR med sparring fra 12 oplæringsansvarlige/ ledere.

Målet har fra dag 1 været at skabe et unikt oplæringsværktøj der:

R

Sætter samarbejde, arbejdsglæde og stærke relationer øverst på dagsordenen

R

Er praktisk anvendeligt i en krævende hverdag

R

Systematisk opbygger den nye kollegas kompetencer ud fra dennes individuelle behov

R

Træner lederen/den oplæringsansvarliges ledelsesmæssige kompetencer

Lederne bliver certificerede brugere af konceptet og vil, ud over beherskelse af værktøjet, styrke deres ledelsesmæssige kompetencer inden for instruktion, feedback og coaching.

Træningen kan tilrettelægges på flere måder. Vi anbefaler følgende 4 trin:

  • 1. Forberedelse – grundlæggende forståelse af Motivated Onboarding
  • 2. Kursusaktivitet med fokus på praksisnær træning
  • 3. Praktisk træning i egen hverdag
  • 4. Kursusaktivitet med opfølgning, sparring og justering

Vi glæder os til at udfolde konceptet for dig og dine kolleger