+45 20616380 info@playgroundhr.dk

Lederudvikling

”Nothing happens until something moves,” sagde Albert Einstein. Citatet er meget sigende for vores tilgang til leder- og talentudvikling.

For at lederudvikling og -træning skal gøre en forskel i den hverdag, hvor ledelse udøves, skal den trænende vælge at bevæge sit lederskab.

Playground HR har den grundfilosofi, at værdiskabende lederudvikling skal ske i tæt samspil mellem:

R

Lederen selv

R

Virksomheden

R

Udbyder af træningen

I praksis betyder det, at vi ved indgåelse af et samarbejde altid tager udgangspunkt i virksomhedens aktuelle situation, strategi og udviklingsønsker. Kun på den måde kan vi sikre, at den trænende leder får forudsætningerne for at lykkes med sin personlige og ledelsesmæssige udvikling.

Vores ekspertise, udover kvalificeret træning, er, at vi vægter praktisk træning højt og altid sikrer, at den trænende forstår værditilførslen: ”Jeg gør mit arbejde, når jeg ved, det er vigtigt. Jeg vil mit arbejde, når jeg forstår, hvorfor det er vigtigt.”

Baggrunden for det tætte samspil skal findes i læringsmodellen 70-20-10, der beskriver, hvordan indlæring foregår mest optimalt.

10%

formel uddannelse/kursusaktivitet

20%

relationsbaseret læring/feedback, sparring, coaching mv.

70%

praktisk træning/afprøvning, succeser og udfordringer i ”den virkelige verden”

Når vi med grundig forventningsafstemning bygger bro mellem lederen, virksomheden og os som udbyder, baner vi også vejen for optimale læringsforudsætninger, jf. 70-20-10-modellen.  

Med baggrund i 10 års ledertræning, 25 års praktisk ledererfaring samt relevant uddannelse tilbyder vi et bredt udsnit af ledertræning, der bliver tilpasset jeres specifikke behov:

R

Rekruttering

R

Samtaletræning

R

Konflikthåndtering og -forebyggelse

R

Situationsbestemt ledelse

R

Anerkendende ledelse

R

Fjern-/distanceledelse

R

Teambuilding

R

Formidling og præsentationsteknik

R

Personprofiler og personlig udvikling

R

Talentudvikling og delegering

R

Kommunikation og samarbejde

R

Og meget mere

Vi glæder os til at være en del af jeres udvikling og fremtidige succes